W malarstwie posługujemy się kolorem – kompozycję budujemy za pomocą plamy barwnej.
Kto pamięta słowa pani od plastyki „cała kartka ma być wypełniona”?