W malarstwie posługujemy się kolorem – kompozycję budujemy za pomocą plamy barwnej.
Kto pamięta słowa pani od plastyki “cała kartka ma być wypełniona”?