Prace graficzne i malarskie dzieci

Pracownia zaprasza na wernisaze, konkursy, zabawy artystyczne

Stałe zajęcia z malarstwa i rysunku

Streetart

Warsztaty malarskie